แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของบริษัท

ทางบริษัท "บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด" จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์

เว็บไซต์เดิม https://www.cimbsecurities.co.th เว็บไซต์ใหม่ https://online.cgsi.co.thเข้าสู่เว็บไซต์