เริ่มต้นซื้อขายออนไลน์

สะดวกเรื่องการลงทุนซื้อขายหุ้น / อนุพันธ์ ผ่านระบบซื้อขายออนไลน์ทันสมัย

  • EFin Trade plus
  • Settrade Streaming

รองรับทุกอุปกรณ์ทุกระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

บทวิเคราะห์ และอบรมสัมมนาจากทีมนักวิเคราะห์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

หลากหลายเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

  • Setsmart
  • Aspen
  • Efinance
  • InfoQuest

ไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อขายขั้นต่ำ

ขั้นตอนการเปิดบัญชี