ระบบซื้อขายออนไลน์

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

เชื่อมต่อโลกออนไลน์ ครบทุกเครื่องมือการลงทุน @ Smile Trading กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

ระบบซื้อขายหุ้นออนไลน์ ที่ให้คุณมากกว่า ...
  • เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน Set Smart / Aspen / Efinance
  • ระบบซื้อขายออนไลน์ทันสมัย ผ่าน Settrade Streaming และ Efin Trade Plus
  • บริการให้คำแนะนำการลงทุนจากเจ้าหน้าที่การตลาดมืออาชีพ
  • บทวิเคราะห์และการอบรมสัมมนาจากทีมนักวิเคราะห์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
  • รองรับทุกอุปกรณ์ Desktop / Mobile Device ทุกระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อขายขั้นต่ำ
พัฒนาสู่ ระบบ Single Sign On (SSO)

ด้วยระบบ SSO ของ Smile Trading ท่านสามารถเลือกระบบการซื้อขาย Trading Platform ตามที่ท่านสะดวก โดยใช้ รหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ชุดเดียวกัน ทำให้ไม่ต้อง กังวลกับการจดจำรหัสผ่านหลายชุด

Trading Platform ที่ให้บริการ
Settrade Streaming Trading demo คู่มือการใช้งาน
Efin Trade Plus Trading demo คู่มือการใช้งาน
IFis Internet Trading demo คู่มือการใช้งาน
ข้อมูลครบประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ข้อมูล Realtime แสดงสภาวะตลาด และ หุ้นรายตัว / สรุปรายงานการซื้อขายสุทธิของต่างชาติ สถาบัน นักลงทุนรายย่อย / ข่าวประจำวัน รายงานจากตลาดหลักทรัพย์

ตรวจสอบหุ้นในบัญชี Portfolio พร้อมกำไรขาดทุน

สามารถ monitor หุ้นใน Portfolio ของตัวเองได้ตลอดเวลา พร้อมแสดงราคาต้นทุนเฉลี่ยและ กำไร/ขาดทุน

รายงานการซื้อขายย้อนหลัง

สามารถตรวจสอบรายการซื้อขายย้อนหลัง พร้อมสรุปรายงานประจำเดือน

ระบบความปลอดภัยเชื่อถือได้

ด้านความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยระบบเข้ารหัสผ่าน 2 ชั้น และเสริมด้วยระบบ Secure Sockets Layer : SSL ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ในการป้องกันข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

รองรับการซื้อขายผ่าน Mobile Device ทั้ง iOS และ Android
รองรับ ระบบ Multi-Market

ระบบซื้อขายได้ทั้งหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ในระบบเดียวกัน เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการดูข้อมูลและทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ถูกกว่า

ท่านสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้ดังนี้

มูลค่าซื้อขายต่อวัน ส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ ส่งคำสั่งออนไลน์ (Online)
Cash Account Cash Balance / Credit Balance
น้อยกว่า 5 ล้านบาท 0.2570 % 0.2070 % 0.1570 %
มากกว่า 5 ล้าน ถึง 10 ล้านบาท 0.2270 % 0.1870 % 0.1370 %
มากกว่า 10 ล้าน ถึง 20 ล้านบาท 0.1870 % 0.1570 % 0.1170 %
มากกว่า 20 ล้านบาท 0.1570 % 0.1270 % 0.1070 %

อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวม ค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ (Trading fee) และ ค่าธรรมเนียมดูแลการักษา (Regulatory fee) ในอัตราร้อยละ 0.0060 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน และค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing fee) ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน